Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

Kontakt


Adresa

Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s.
A. Bernoláka 1
034 01 Ružomberok

Fakturačné údaje

IČO: 360 10 456
DIČ: 2020431325
IČ DPH: SK 2020431325
Zapísané: OR-OS Žilina, odd. Sa, vložka č. 394/L
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Číslo účtu: SK81 5600 0000 0083 0461 9001

Sekretariát

Martina Camberová
tel.: +421 44 4313601
mobil: +421 908 919 834
e-mail: jackova@kdah.sk

Pokladňa kina

rezervácia lístkov telefonicky vždy hodinu pred prvým premietaním.
Lístky je potrebné vyzdvihnúť si 30min. pred predstavením.
tel.: +421 44 431 36 36

 

Kontakty na zamestnancov KDAH nájdete v sekcii Tím.