Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

CHESSFEST 2018

Šachový klub Ružomberok vás pozýva na Ružomberský šachový festival Chessfest 2018.

Program:
- Majstrovstvá Európskej únie mládeže v Rapid šachu 2018 /kat. 8, 10, 12, 14, 16/ - turnaj A
- Majstrovstvá Európskej únie mládeže v Blitz šachu 2018 /kat. 12, 16/ - turnaj B
- Open Rapid – XXI. ročník Montana Open Ružomberok - turnaj C
- Blitz mesta Ružomberok 2018 - turnaj D

Časový harmonogram:
Piatok 25.05.2018
13:15 – 16:15 Registrácia účastníkov Rapid & Blitz
16:30 – 16:50 Otvárací ceremoniál
17:00 – 19:30 1. – 2. kolo (Rapid)

Sobota 26.05.2018
09:00 – 14:00 3. – 6. kolo (Rapid)
15:15 – 16:15 Registrácia účastníkov Blitz
17:00 – 19:30 1. – 9. kolo (Blitz)

Nedeľa 27.05.2018
09:00 – 12:30 7. – 9. kolo (Rapid)
13:30 – 14:00 Záverečný ceremoniál

Hrací systém a tempo hry:
Turnaj „A" a Turnaj „C": Švajčiarsky systém na 9 kôl, riadený programom SwissManager, 20 minút +10 sekúnd na ťah. Kritériá rozhodujúce o konečnom poradí: 1) výsledok vzájomného zápasu (len v prípade, že boli odohrané všetky partie zainteresovaných hráčov), 2) Cut Buchholz - 1, 3) Plný Buchholz, 4) Celkový počet výhier.
Turnaj „B a Turnaj „D": Švajčiarsky systém na 9 kôl, riadený programom SwissManager, 3 minúty + 2 sekundy na ťah. Kritériá rozhodujúce o konečnom poradí: 1) výsledok vzájomného zápasu (len v prípade, že boli odohrané všetky partie zainteresovaných hráčov), 2) Cut Buchholz - 1, 3) Plný Buchholz, 4) Celkový počet výhier.

Kategórie turnaja:
Turnaj "A” – Majstrovstvá EÚ mládeže v Rapid šachu v kategóriách do 10 (v prípade účasti 20 a viac účastníkov samostatný turnaj kat. U8), 12, 14 a 16 rokov. Vyhodnotení budú chlapci a dievčatá osobitne. Právo účasti majú všetci hráči s prideleným FIDE ID s uvedením krajiny, ktorá je členom Európskej Únie alebo patrí do Schengenského priestoru.
Turnaje a právo účasti: 
do 8 rokov – ročník 2010 a mladší
do 10 rokov – ročník 2008 a mladší 
do 12 rokov – ročník 2006 a mladší
do 14 rokov – ročník 2004 a mladší 
do 16 rokov – ročník 2002 a mladší

Turnaj "B" – Majstrovstvá EÚ mládeže v Blitz šachu v kategóriách do 12 a 16 rokov. Vyhodnotení budú chlapci a dievčatá osobitne. Právo účasti majú všetci hráči s prideleným FIDE ID s uvedením krajiny, ktorá je členom Európskej Únie alebo patrí do Schengenského priestoru.
Turnaje a právo účasti: 
do 12 rokov – ročník 2006 a mladší
do 16 rokov – ročník 2002 a mladší

Turnaj „C" a Turnaj „D" - otvorený turnaj pre všetkých hráčov s prideleným FIDE ID bez obmedzenia krajiny, z ktorej prichádzajú.

Garantovaný cenový fond pre podujatia /finančné a vecné ceny/ je minimálne 5 800€. V každom turnaji budú prví traja ocenení trofejou a medailou. V turnajoch „A" a „B" diplom. Každý účastník si odnesie účastnícku medailu + certifikát Smart Kids. Víťaz v „A" turnaji v každej kategórii sa stane oficiálnym majstrom Európskej únie v Rapid šachu pre rok 2018 a získa doživotný titul Smart Kids Champion. V turnajoch „C" a „D" oceňujeme aj najlepšiu ženu a najlepšieho seniora.

Vklad do turnaja:
20,00€ – turnaje Rapid
10,00€ – turnaje Blitz
25,00€ – zvýhodnený vklad na oba turnaje /Rapid & Blitz/

Po zaslaní prihlášky bude zaslaná faktúra na úhradu! Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na bankový účet najneskôr do 20.05.2018.
Registrácia do turnaja, registrácia ubytovania, stravy a transportu z letiska prostredníctvom formulára v propozíciách najneskôr do 15.05.2018 zaslať na email: chessfest@sachrbk.sk.
Prihlášky po tomto termíne sú v kompetencii riaditeľa turnaja.

Ostatné informácie:
Všetky turnaje sa budú hrať podľa aktuálnych pravidiel FIDE platných od 01.01.2018. 
Hráč, ktorý sa dostaví na hracie kolo s oneskorením viac ako 15 minút, partiu prehráva.
Organizátor má právo interpretovať predpisy. Všetky záležitosti týkajúce sa pravidiel hry sú v právomoci hlavného rozhodcu.
Rozhodnutia hlavného rozhodcu počas trvania turnajov sú konečné.
O všetkých záležitostiach, ktoré nie sú zahrnuté v tomto oznámení, rozhoduje usporiadateľ.
Za možnosť hráča zúčastniť sa turnaja, rovnako ako za jeho poistenie, sú zodpovedné vysielajúce organizácie.

Oficiálny web turnaja: www.chessfest.sachrbk.sk

Info: riaditeľ turnaja Marek Zelnický 0907 390 407, e-mail: marek@sachrbk.sk

Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

_________________________
Čas: 25. 05. 2018 - 27. 05. 2018
Miesto: Hotel Kultúra a Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

CHESSFEST 2018