Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

Björnsonov dom

Je kultúrno-spoločenská inštitúcia, založená Občianskym združením Björnsonova spoločnosť na Slovensku v roku 1995. Nesie meno nórskeho barda, novinára, spisovateľa a publicistu Björnstjerne Björnsona, ktorý obrátil pozornosť celého sveta na svoj malý národ, ale pritom bol ráznym bojovníkom za všetky malé potlačené národy a obzvlášť statočne a rázne sa zastal i nás Slovákov.
 
Pod strechou Björnsonovho domu majú sídlo a rozvíjajú svoju činnosť
 • Zväz slovenských fotografov (www.zsf.sk),
 • Občianske združenie Materské centrum Nevedko (www.nevedko.sk),
 • Okresná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku,
 • Redakcia Ružomberského hlasu (www.rkhlas.sk),
 • Skautské múzeum a Klubovňa ružomberských skautov (www.skauti-ruzomberok.sk),
 • Študentský parlament a študentský klub ŠTUDÁK,
 • Vedenie pobočky BJD
 • Kancelária regionálneho Ružomberského združenia mesta a obcí.
Bjornsonov dom v priebehu celého roka poskytuje širokej verejnosti možnosť krátkodobých prenájmov na kultúrno-spoločenské, vzdelávacie i komerčné aktivity (koncerty, výtvarné súťaže, prednášky, výstavy). Na krátkodobý prenájom sú k dispozícii tieto priestory:
 
 • Výstavné priestory s kuchynkou
 • Koncertná miestnosť s klavírom a pódiom (50 miest)
 • Rokovacia miestnosť (14 miest)

 • Koncertná sála pódium, klavír 10,00 €
 • Rokovacia miestnosť 12 - 14 osôb 10,00 €

Björnsonov domBjörnsonov domBjörnsonov dom