Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

Kultúrny dom Hrboltová

Jedná sa o budovu, ktorá sa nachádza v strede obce a bola postavená ako náhrada za asanovaný Miestny národný výbor v Hrboltovej.
 
Na prízemí ľavú polovicu budovy zaberá garáž pre Dobrovoľný hasičský zbor a hasičskú techniku s malým skladom na hasičské odevy. Pravú polovicu tvorí kancelária pre poslanca, knižnica. Na poschodí je malá spoločenská miestnosť, sklad, na pravej strane je veľká spoločenská miestnosť s kapacitou 40 osôb a malá kuchynka. SS Je využívané počas celého roka spoločenskými, športovými, detskými a mládežnickými organizáciami na rôzne nekomerčné aktivity (ÚŽS, SČK, Klub dôchodcov, OZ Hrbôtska ratolesť, Spevokoly, Ochrancovia prírody, Strelecký, Turistický Krúžok, Stolný tenis).

V 70-tych rokoch bol v dôsledku centralizácie kultúrneho a spoločenského života do Ružomberka asanovaný Kultúrny dom v Hrboltovej /nachádzal sa pri kostole/ a krátko po ňom bola zrušená aj Základná škola. Likvidáciou týchto dôležitých ustanovizní začal zanikať kultúrny a spoločenský život v Hrboltovej, ktorý bol pred tým v Hrboltovej dlhé roky veľmi bohatý a hlboko zakorenený. Hrboltová bola v minulosti známa ako obec s bohatým kutúrno-spoločenským životom. V Hrboltovej sa až do konca /do asanácie KD/ hrávali divadlá, deti v škole nacvičovali bábkové divadlá, udržiavali sa ľudové zvyky a tradície /stavanie májov, Fašiangová bursa, vynášanie Moreny/. 

Napriek nevyhovujúcim podmienkam na krátkodobý prenájom sú k dispozícii tieto priestory:
  • Malá spoločenská miestnosť (15 – 20 osôb)
  • Veľká spoločenská miestnosť (40 osôb)
Na dlhodobý prenájom:
  • Sklad
Cena v €:
  • Na komerčné účely = 8 €
  • Nekomerčné účely = 5 €

 

www.hrboltova.sk