Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

Synagóga

Novorománska synagóga predstavuje konvenčný typ židovskej sakrálnej architektúry druhej polovice 19. storočia.

Budova poňatá v romantizujúcom slohu bola postavená v roku 1880 a slúžila ako modlitebňa pre židovskú náboženskú obec. Stavba prešla v dvadsiatom storočí rekonštrukciou s dôrazom na pôvodné originálne prevedenie. Napriek náročnému obdobiu počas druhej svetovej vojny, budova sa zachovala, hoci so značným poškodením.

Na objekte však prebehli rozsiahle rekonštrukčné práce a synagóga v Ružomberku momentálne slúži na koncertné a výstavné účely.

Národná kultúrna pamiatka
Panská ul.
034 01 Ružomberok
                                                                                  
Správca synagógy:
Stanislav Bradiak,
tel.: 0918 344 359
e-mail: bradiak@kdah.sk


SynagógaSynagógaSynagógaSynagógaSynagógaSynagógaSynagógaSynagóga