Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

Ponuka

Čo ponúkame?

 • Vynikajúcu príležitosť pre Vaše stretnutia
 • Divadelné a filmové predstavenia, koncerty, módne prehliadky, súťaže apodobné aktivity
 • Stužkové slávnosti, plesy, svadby oslavy, recepcie, rauty
 • Konferencie, kongresy, snemy, workshopy
 • Výstavy, tvorivé dielne, prezentácie výrobkov
 • Všetko pre Vás pripravuje profesionálny tím Kultúrneho domu Andreja Hlinku
 • Súčasťou komplexu je trojhviezdičkový City hotel Kultúra, ktorý ponúka nadštandardné ubytovanie primeraných cenách a špičkové stravovacie služby

Naše priestory

 • Veľká dvorana
  Kultúrneho domu A. Hlinku je priestor, kde sa snúbi zachovanie historického vzhľadu tohto priestoru s modernými, vysoko funkčnými architektonickými prvkami. Sála VD má rozmery 21x18 m + priestor pod balkónom, javisko s kompletným divadelným osvetlením má rozmer 10x10 m + proscénium. K Veľkej dvorane patria 2 veľké šatne (cca pre 20 osôb) 4 malé šatne (2-4 osoby), pracovisko technika, technický sklad a sklad kulís + sociálne zariadenia. Každá šatňa je vybavená sociálnymi zariadeniami a sprchovacím kútom. Nad hlavnou sálou je do priestoru vysunutý balkón, ktorý je dislokovaný po celom obvode Veľkej dvorany cca 8 m od hrany proscénia po obidvoch stranách sály.
  • Divadelné predstavenia, koncerty
   • hľadisková úprava – rady stoličiek, kapacita max. 504 miest + 60 miest balkón
  • Snemy, konferencie, kongresy
   • stolová úprava – rady stolov so stoličkami, kapacita max. 320 miest
  • Stužkové, slávnostné stretnutia, plesy, svadby, príležitostné eventy
   • stolová úprava – rozmiestnenie podľa vlastného výberu, kapacita max. 320 miest
  • Koncerty
   • hľadisková úprava – bez stolov a stoličiek, kapacita max. 800 miest na státie + balkón

 • Malá konferenčná sála
  Malá konferenčná sála je dislokovaná v bezprostrednej blízkosti Veľkej dvorany, v prípade potreby ju možno s VD prepojiť a využívať spoločne. Súčasťou Malej konferenčnej sály je aj malá kuchynka. Možnosť využitia didaktickej techniky.
  • Konferencie, workshopy, schôdze
   • Stolová úprava – rady stolov, kapacita max. 40 miest
   • Hľadisková úprava – rady stoličiek, kapacita max. 70 miest.
  • Malé spoločenské stretnutia
   • Stolová úprava – rozmiestnenie podľa vlastného výberu, kapacita max. 40 miest.

 • Foyer pri Veľkej dvorane
  • Architektonicky, výtvarne i funkčne veľmi vhodne vybudovaný priestor, prispôsobený potrebám Veľkej dvorany. Foyer prepája Kultúrny dom a hotel Kultúra, slúži aj ako priestor pre inštaláciu trvalých výstav.
   • Výstavy, tvorivé dielne, prezentácie výrobkov, výtvarné a fotografické workshopy
   • Stravovanie – recepcie, rauty, švédske stoly

 • Kino Kultúra
  Kino Kultúra patrí medzi najmodernejšie zariadenia svojho druhu na Slovensku. Od r. 2009 premieta s použitím digitálnej technológie vo formáte 3D. Je to moderný, multifunkčný priestor s pohodlným sedením, klimatizáciou a vynikajúcou akustikou. Kapacita kina je 204 miest, pričom je možné využíť aj balkón s kapacitou 34 miest. Dlhodobo je kino Kultúra v kategórii jednosálových kín na čele slovenského rebríčka. Ročne odpremieta cca 750 predstavení s priemernou návštevnosťou cca 55 divákov. Kino je vybavené kvalitnou zvukovou aparatúrou DS, ktoré je s primeraným divadelným osvetlením možné využívať aj na koncerty a divadelné predstavenia.
  • Filmové predstavenia
   • Projekcia 3D, 2D, 35 mm, ŠUP, Blue-ray, DVD
   • Kapacita: 204 miest
  • Divadelné predstavenia
   • Javisko, opona, divadelné osvetlenie, ozvučenie
   • Kapacita: 204 miest
  • Snemy, konferencie
   • Ozvučenie, možnosť využitia didaktickej techniky, primerané osvetlenie
   • Kapacita: 204 miest
  • Bufet
   • Ponuka podľa dohody a výberu

 • Sieň slávy - výstavná sieň
  • Priestor rekonštruovaný počas celej rekonštrukcie kina, v ktorom je umiestnená Sieň slávy športovcov mesta Ružomberok. Slúži zároveň aj ako výstavná sieň – je to mezonetovo členený priestor s výbornými podmienkami na realizáciu rôznych výstav, vernisáží, komornejších kultúrnych podujatí, koncertov ZUŠ a pod. Pri využívaní Siene slávy možno využiť aj bufet kina. Kapacita Siene slávy je cca 80 miest.

 • Foyer pri kinosále
  • Foyer je ideálnym priestorom pre inštalovanie výstav, na malé spoločenské stretnutia, prezentáciu výrobkov, firiem, či malé recepcie a rauty. Výhodou Foyer je, že jeho súčasťou je bufet.

V prípade záujmu o prenájom priestorov sa o voľných termínoch neorientujte podľa kalendára podujatí, ale informujte sa na tel.č.: 421 44 /431 36 03. Priestory prenajímame na súkromné účely, školské koncerty/divadlá a iné podujatia, ktoré nie sú uvedené v kalendári podujatí na našej stránke. Ďakujeme za pochopenie.

kdahkdah3kdah2kdah4kdah5veľká dvorana 2veľká dvorana2veľká dvorana3veľká dvorana4vstup do veľkej dvoranyvstup do veľkej dvorany2malá konf. sálamalá konf. sála2foyer veľkej dvoranyfoyer kina kultúrafoyer kina kultúra2kino kultúra 2kino kultúra2kino kultúra3