Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

Kino Kultúra

Kino Kultúra patrí medzi najmodernejšie zariadenia svojho druhu na Slovensku. Od r. 2009 premieta s použitím digitálnej technológie vo formáte 3D. Je to moderný, multifunkčný priestor s pohodlným sedením, klimatizáciou a vynikajúcou akustikou. Kapacita kina je 204 miest, pričom je možné využíť aj balkón s kapacitou 34 miest. Dlhodobo je kino Kultúra v kategórii jednosálových kín na čele slovenského rebríčka. Ročne odpremieta cca 750 predstavení s priemernou návštevnosťou cca 55 divákov. Kino je vybavené kvalitnou zvukovou aparatúrou DS, ktoré je s primeraným divadelným osvetlením možné využívať aj na koncerty a divadelné predstavenia.
 • Filmové predstavenia
  • Projekcia 3D, 2D, 35 mm, ŠUP, Blue-ray, DVD
  • Kapacita: 204 miest
 • Divadelné predstavenia
  • Javisko, opona, divadelné osvetlenie, ozvučenie
  • Kapacita: 204 miest
 • Snemy, konferencie
  • Ozvučenie, možnosť využitia didaktickej techniky, primerané osvetlenie
  • Kapacita: 204 miest
 • Bufet
  • Ponuka podľa dohody a výberu
Foyer pri kinosále
Foyer je ideálnym priestorom pre inštalovanie výstav, na malé spoločenské stretnutia, prezentáciu výrobkov, firiem, či malé recepcie a rauty. Výhodou Foyer je, že jeho súčasťou je bufet.

Predaj a predpredajvstupeniek

v pokladni kina denne 1 hodinu pred predstavením na celý mesiac dopredu

tel: 044/431 36 36

v informačnom centre: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00, v sobotu od 8:00 do 12:00, v nedeľu od 14:00 do 18:00 - tel: 044/432 10 96

Rezervácia na filmové predstavenie končí 30 minút pred predstavením.

Držitelia preukazovZŤP a ZŤP-S majú 50%-nú zľavu.

Členovia filmového klubu majú zľavu 1 euro na klubový titul.

Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť ani vymieňať! Zmena programu vyhradená!

Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný!

V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním resp. používaním mobilného telefónu, bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného


VIRTUÁLNA PREHLIADKA KINA KULTÚRA


Digitalizáciu tohto kina podporil Audiovizuálny fond


Pravidlá zapožičiavania 3D okuliarovPravidlá zapožičiavania 3D okuliarov
DOC dokument, veľkosť 26 kB
Pridané dňa: 29. 06. 2015
Foyer pri konosáleFoyer pri konosále 2Kino Kultúra 2Kino Kultúra 3Kino Kultúra 2 2