Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

Malá konferenčná sála

Malá konferenčná sála je dislokovaná v bezprostrednej blízkosti Veľkej dvorany, v prípade potreby ju možno s VD prepojiť a využívať spoločne. Súčasťou Malej konferenčnej sály je aj malá kuchynka. Možnosť využitia didaktickej techniky.
  • Konferencie, workshopy, schôdze
    • Stolová úprava – rady stolov, kapacita max. 40 miest
    • Hľadisková úprava – rady stoličiek, kapacita max. 70 miest.
  • Malé spoločenské stretnutia
    • Stolová úprava – rozmiestnenie podľa vlastného výberu, kapacita max. 40 miest.
Malá konferenčná sála 2Malá konferenčná sála 2 2