Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

Veľká dvorana

Veľká dvorana Kultúrneho domu A. Hlinku je priestor, kde sa snúbi zachovanie historického vzhľadu tohto priestoru s modernými, vysoko funkčnými architektonickými prvkami. Sála VD má rozmery 21x18 m + priestor pod balkónom, javisko s kompletným divadelným osvetlením má rozmer 10x10 m + proscénium. K Veľkej dvorane patria 2 veľké šatne (cca pre 20 osôb) 4 malé šatne (2-4 osoby), pracovisko technika, technický sklad a sklad kulís + sociálne zariadenia. Každá šatňa je vybavená sociálnymi zariadeniami a sprchovacím kútom. Nad hlavnou sálou je do priestoru vysunutý balkón, ktorý je dislokovaný po celom obvode Veľkej dvorany cca 8 m od hrany proscénia po obidvoch stranách sály.
 • Divadelné predstavenia, koncerty
  • hľadisková úprava – rady stoličiek, kapacita max. 504 miest + 60 miest balkón
 • Snemy, konferencie, kongresy
  • stolová úprava – rady stolov so stoličkami, kapacita max. 320 miest
 • Stužkové, slávnostné stretnutia, plesy, svadby, príležitostné eventy
  • stolová úprava – rozmiestnenie podľa vlastného výberu, kapacita max. 320 miest
 • Koncerty
  • hľadisková úprava – bez stolov a stoličiek, kapacita max. 800 miest na státie + balkón

Foyer pri Veľkej dvorane
Architektonicky, výtvarne i funkčne veľmi vhodne vybudovaný priestor, prispôsobený potrebám Veľkej dvorany. Foyer prepája Kultúrny dom a hotel Kultúra, slúži aj ako priestor pre inštaláciu trvalých výstav.
 • Výstavy, tvorivé dielne, prezentácie výrobkov, výtvarné a fotografické workshopy
 • Stravovanie – recepcie, rauty, švédske stoly

V prípade záujmu o prenájom priestorov sa o voľných termínoch neorientujte podľa kalendára podujatí, ale informujte sa na tel.č.: 421 44 /431 36 03. Priestory prenajímame na súkromné účely, školské koncerty/divadlá a iné podujatia, ktoré nie sú uvedené v kalendári podujatí na našej stránke. Ďakujeme za pochopenie.


VIRTUÁLNA PREHLIADKA VEĽKEJ DVORANY


Foyer pri Veľkej dvoraneFoyer pri Veľkej dvorane 2Foyer pri Veľkej dvorane 3Veľká dvorana 2Veľká dvorana 3Veľká dvorana 4Veľká dvorana 4 2