Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

Plagátovacie plochy

Cenník

Fromát 1 týždeň / 1 ks 2 týždne / 1 ks 3 týždne / 1 ks 4 týždne / 1 ks
A4 0,9 € 1,3 € 2,0 € 2,8 €
A3 1,2 € 1,7 € 2,5 € 3,5 €
A2 1,7 € 2,3 € 3,5 € 4,9 €
A1 2,1 € 3,0 € 4,4 € 6,3 €
A0 2,6 € 3,6 € 5,4 € 7,7 €

 

Ceny sú vrátane DPH.

Podmienky

 • vylepovanie plagátov zabezpečuje v Meste Ružomberok Kult.dom A.Hlinku a.s. na základe VZN Mesta Ružomberok č.1/2008 zo dňa 7.2.2008
 • plagáty sa lepia na plagátovacie plochy vo vlastníctve, resp.v správe KDAH, a.s.
 • vylepované plagáty musia obsahovať identifikačné údaje objednávateľa, resp. subjektu, pre ktorý budú vylepené
 • za obsah plagátu a jeho grafické spracovanie zodpovedá objednávateľ, vrátenie nepoužitých plagátov si objednávateľ musí vyžiadať do 48 hodín od skončenia doby vylepenia
 • dodávateľ zodpovedá za kvalitu plagátov, aby odolávali chem.látkam a vplyvom počasia
 • plagáty sú pred vylepením označené pečiatkou KDAH a.s.a podpisom zodpovednej osoby
 • štandardný deň vylepenia plagátov je PONDELOK
 • objednávky na vylepenie prijímame každý prac. deň od 8,00 do 15,00 v sídle a.s., príjem plagátov na vylepenie končí každý piatok o 14.hodine., minimálny počet plagátov na vylepenie je 20 ks
 • objednávateľ uhradí cenu vylepenia v hotovosti pred vylepením plagátov v sídle a.s.
 • MIMORIADNY VÝLEP mimo stanovený deň vykonávame po dohode za príplatok 16,6 € 
 • za prelepenie textu v štandardný deň vylepenia( napr.v dôsledku zmien) na už vylepených plagátoch účtujeme poplatok 0,2 € / 1 ks
 • kontrolu kvality vylepenia a počtu vylepených plagátov si vykonáva objednávateľ
 • KDAH a.s. vykoná na vlastné náklady opravu poškodených plagátov do 24 hodín od nahlásenia poškodenia plagátu(ov) objednávateľom
 • objednávateľ pre potrebu opráv dodá KDAH a.s. minimálne o 20% plagátov viac, ako bude celkový počet vylepovaných plagátov
 • reklamáciu vykonania vylepenia môže objednávateľ podať len písomne (e-mail), počas trvania zaplatenej doby vylepenia, s uvedením presného popisu poškodenia a určenia miesta

Miesta

Jednostranný výlep Obojstranný výlep
 1. B. Potok, Hlavná, KD
 2. B. Potok, autob. zastávka
 3. Baničné, Hollého, kostol
 4. Baničné, Papiernická, potrav.
 5. Baničné, Do Baničného, novin. stánok
 6. AC Mondi, autob. zast.
 7. Roveň, Bystrická, Kaufland
 8. Roveň, Bystrická, LIDL
 9. Roveň, Bystrická, plaváreň
 10. Roveň, Za dráhou, nové bytovky
 11. Poľná, Koniareň
 12. Klačno, aut. zást.
 13. Klačno, novin. stánok
 14. Želez. stanica, pri Váhu
 15. Š. Moyzesa, oproti Gymnáziu
 16. Obvodová (Satelity)
 17. Rybárpole, Textilná, zdrav. stred.
 18. Hrboltová, Príjazdová, stred
 19. Hrboltová, Mlynská
 20. Černová, A. Hlinku
 21. Černová, Čutkovská
 1. Makovického, Fullova galéria
 2. Salvova, predajňa Badas
 3. Salvova, predajňa Libra
 4. Mostová, parkovisko
 5. Mostová, parkovisko
 6. Nám. A. Hlinku
 7. Mlynská, parkovisko
 8. Mlynská, za Obch. domom
 9. Hrabovská, pred KU
 10. Považská, križ. Scota Viatora
 • Výlepné miesta - 31
 • Max. počet vylep. plagátov - 41
 • Vylepenie formátov A1, A2 je potrebné dohodnúť s časovým predstihom.