Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

AL KANFEJ HAŠALOM

AL KANFEJ HAŠALOM
Čas: 25. 03. 2018, 18:00 hod.
Miesto: Synagóga v Ružomberku
Vstupné: 8,00€
Koncert celoslovenského speváckeho zboru Ebenezer a plzeňskej klezmerovej kapely Mi Martef.

Účinkujúci vám ponúknu pestrú paletu židovskej hudby.

Prepojenie židovskej hudby duchovnej aj svetskej, spojenie dvoch bratských národov v projekte Al kanfej hašalom: mladých ľudí, ktorých inšpiruje pútavý kolorit židovskej kultúry a hlboká múdrosť jej odkazu.

Projekt Al kanfej hašalom je mozaika starých piesní a piesní súčasných autorov, pestrá paleta jidiš, hebrejčiny, angličtiny, češtiny aj slovenčiny v podaní celoslovenského vokálneho súboru Eben Ezer a plzenskej klezmer kapely Mi Martef. V rámci koncertu sa obe zoskupenia predstavia tak samostatne, ako aj v spoločnom programe. Zámerom Al kanfej hašalom je šíriť pokoj v časoch nepokoja…

Eben Ezer, v preklade z hebrejčiny Kameň pomoci, je spevácky zbor pri Cirkvi bratskej, ktorý pôsobí od roku 1987. Jeho hlavným zámerom je spájať ľudí prostredníctvom hudby a spevu. Eben Ezer tvorí v súčasnosti viac ako 30 mužov a žien z rôznych miest Slovenska a z Českej republiky. Eben Ezer – „až potiaľto nám pomáhal Hospodin" je osobné vyjadrenie jednotlivých spevákov, ale aj speváckeho zboru ako celku. Spevácky zbor Eben Ezer koncertuje na pôde Cirkvi bratskej, na národných aj medzinárodných festivaloch (Švajčiarsko, Veľká Británia), podieľa sa na výchovno - vzdelávacích projektoch na Slovensku aj v zahraničí (Belgicko, Nemecko, Nórsko, Rumunsko a Srbsko). Vydal CD Magnum Mystérium a multimediálne CD Immanuel. Dirigentkou a umeleckou vedúcou zboru je Mária Volárová. Príťažlivý repertoár a atmosféra v zbore inšpiruje návrat niekdajších členov zboru aj rozširovanie
radov o spevákov mladšej generácie. Spevácky zbor interpretuje skladby rôznych žánrov aj období. Na koncertoch znejú piesne a capella aj s inštrumentálnym sprievodom. Miešaný zbor koncertuje ako celok, prípadne zvlášť jeho ženská zložka.

Mi Martef je prvý plzeňský kozmopolitno - liberálny klezmer band, ktorý vznikol vďaka dlhoročnému neutíchajúcemu záujmu Karol Kašeovej (speváčka a vedúca hudobného zoskupenia), o židovskú kultúru a svoje vlastné  korene. Oficiálne sa vznik datuje na jar 2015 do jednej plzeňskej pivnice, odtiaľ názov Mi Martef. Počas  relatívne krátkej doby pôsobenia na scéne, si kapela rýchlo našla svojich poslucháčov a bola pozvaná na významné hudobné festivaly a koncerty v Třebíči, Jičíne, Napajedlích, Plzni, Prahe, Valašskom Meziříčí. V lete 2017 kapela nahrala debutoý album „Ba – derech"- Na ceste. Kapela hrá židovské piesne zo všetkých kútov sveta – od Birobidjanu, cez východoeurópsky Belz až po sefardské Toledo. Inšpiráciou kapely je krakovský klezmer band Kroke, ďalej melódie balkánskej a rómskej hudby, ale aj súčasná tvorba izraelských hudobníkov. Mi Martef tvorí štvorčlenný ensemble: spev, ukulele – Karol Kašeová, husle – Peter Heider, akordeón – Jarek Jurečka a kontrabas – Ivan Kudrna. Známe klezmerové „ojojojoj" spievajú všetci.

Mária Volárová: je iniciátorkou a umeleckou vedúcou projektu Al kanfej hašalom a zbormajsterkou speváckeho zboru Eben Ezer. Na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici vyštudovala odbor cirkevná hudba (organ, dirigovanie) a neskôr zborové dirigovanie na Akadémii Umení v Banskej Bystrici. Ako organistka alebo dirigentka viacerých speváckych zborov koncertovala v mnohých mestách Slovenska, ako aj v niekoľkých európskych krajinách. Pedagogicky pôsobila na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, ZŠ a ZUŠ K. Royovej v Trenčíne a ZUŠ v Čachticiach. Od r. 2009 je organizátorkou letného hudobného festivalu Haluzické múz(r)y. V tomto období sa začína venovať muzikálovej produkcii a tvorbe (napr. Víla Šťastenka), či komponovaniu hudby k divadlu. Od jesene 2009 sa venuje hre na harmónium a štúdiu tohto nástroja, ako aj rozširovaniu zbierky týchto historických nástrojov. Od roku 2014 diriguje celoslovenský spevácky zbor Eben Ezer. V súčasnosti študuje na Hudobnej a umeleckej akadémii J. Albrechta v Banskej Štiavnici – odbor jazzový klavír a aranžovanie.

Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
ONLINE PREDAJ TU
Zverejnilo Informačné centrum Ružomberok