Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

TÝŽDEŇ KRESŤANSKEJ KULTÚRY 2018: KONCERT Z TVORBY RUŽOMBERSKÝCH SKLADATEĽOV

TÝŽDEŇ KRESŤANSKEJ KULTÚRY 2018: KONCERT Z TV ...
Čas: 29. 04. 2018, 18:00 hod.
Miesto: Synagóga v Ružomberku
Vstupné: Vstupné dobrovoľné
Pozývame vás na Koncert z tvorby ružomberských skladateľov.

Program: diela J. Chládka, Š. Olosa, P. Kršku, P. Machajdíka v podaní pedagógov a študentov Katedry hudby PF KU, pedagógov a žiakov ZUŠ Ľ. Fullu, Chrámového zboru Andrej a iných

Podujatie je súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry 2018 v Ružomberku.

Týždeň kresťanskej kultúry je apolitické občianske podujatie, ktorého cieľom je vytvoriť priestor pre prezentáciu a propagáciu kresťanskej kultúry v meste Ružomberok a v jeho okolí.

Prostredníctvom zorganizovaných kultúrnych a umeleckých podujatí chce ponúknuť občanom a návštevníkom mesta hodnotné kultúrne a umelecké vyžitie a impulz na reflexiu národnej kultúrnej identity, v kontexte súčasného hodnotového systému a štýlu života. Tretí ročník tohto podujatia svojimi aktivitami prispeje k oslavám 700. výročia udelenia mestských výsad mestu Ružomberok, zvlášť tým, že plánované podujatia budú zamerané na významné osobnosti kultúry a umenia, ktoré z Ružomberka pochádzali alebo v Ružomberku žili a pôsobili.

Podujatie organizuje OZ Vzdelávanie umením - Eduart v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a Spoločnosťou Ježišovou.


Zverejnilo Informačné centrum Ružomberok