Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

NÁRODNÝ SPOMIENKOVÝ PROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI 80. VÝROČIA ÚMRTIA ANDREJA HLINKU

NÁRODNÝ SPOMIENKOVÝ PROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI  ...
Čas: 17. 08. 2018, od 12:00 hod.
Miesto: Ružomberok
Pozývame vás na Národný spomienkový program pri príležitosti 80. výročia úmrtia Andreja Hlinku.

Program v Ružomberku (17.08.2018):
12:00 Slávnostná svätá omša (Farský kostol Ružomberok)
Celebruje Jozef kardinál Tomko
13:00 Slávnostný pietny akt pred sochou Andreja Hlinku (Námestie A. Hlinku)
15:30 Moderovaná panelová diskusia s historikmi Emíliou Hrabovec, Ivanom Mrvom a Martinom Lackom na tému: Život, dielo a odkaz Andreja Hlinku – Otca slovenského národa (Kino Kultúra)

Program v Ružomberku je súčasťou Národného spomienkového programu, ktorého súčasťou je aj program v Bratislave, ktorý sa uskutoční o deň skôr ako v Ružomberku, teda vo štvrtok 16.08.2018 v Bratislave - Ružinove.
Program v Bratislave (16.08.2018):
13:00 Pietna spomienka pri pamätníku Andreja Hlinku v parku Andreja Hlinku v Ružinove
15:00 Projekcia divadelnej hry Antona Laučeka Andrej – školské roky v podaní Divadelného ochotníckeho súboru Máj Černová (Dom Kultúry Ružinov)
18:00 Slávnostné zhromaždenie v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave pod záštitou Andreja Danka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
V prípade, že máte záujem sa zúčastniť na programe v Bratislave, nahláste prosím svoju účasť pani Kataríne Kováčovej (0907 490 500). Doprava je zabezpečená autobusmi. Odchod je 16.08.2018 o 07:00 hod. z Černovej (pri autobusovej zastávke pri Kultúrnom dome).
Zverejnilo Informačné centrum RužomberokFotogaléria: NÁRODNÝ SPOMIENKOVÝ PROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI  ...Fotogaléria: NÁRODNÝ SPOMIENKOVÝ PROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI  ...