Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

OSLAVY 73. VÝROČIA SNP

OSLAVY 73. VÝROČIA SNP
Čas: 28. 08. 2017, 12:00 hod.
Miesto: Ružomberok
Mesto Ružomberok, Kultúrny dom A. Hlinku a.s., Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN, oblastný výbor SZPB Ružomberok a Mondi SCP vás pozývajú na oslavy 73. výročia SNP.

Program:
12:00 Sólo – Dolná brána
- Hymna
- Privítanie
- Položenie vencov
- Poďakovanie a presun ku pamätníku ÚVN-FN-Pamätník SNP

12:30 ÚVN SNP Ružomberok - FN
- Zahájenie
- Privítanie hostí
- Rozkaz prezidenta SR
- Slávnostný prejav
- Hymna SR
- Pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku SNP
- Položenie venca k Pamätnej tabuli generála M. Vesela
- Presun k Pamätníku Partizánska matka

13:00 Pamätník Partizánska matka
- Hymna SR
- Báseň
- Slávnostný prejav
- Pietny akt kladenia vencov
- pri Pamätníku Partizánska matka
- Hymna
- Ukončenie pietnej spomienky


Zverejnilo Informačné centrum Ružomberok