Ružomberok   /   Návštevník mesta   /   Vlkolínec     Facebook
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Pripravujeme
';

OSLAVY 74. VÝROČIA SNP

OSLAVY 74. VÝROČIA SNP
Čas: 28. 08. 2018, 12:00 hod.
Miesto: Ružomberok (Sólo – Dolná brána, ÚVN SNP, Pamätník Partizánska matka)
Mesto Ružomberok, ÚVN SNP Ružomberok – FN, Kultúrny dom A. Hlinku, a.s., Mondi SCP a Oblastný výbor SZPB Ružomberok si vás dovoľujú pozvať na oslavy 74. výročia Slovenského národného povstania.

Program:
12:00 Sólo – Dolná brána
- hymna SR
- privítanie hostí
- pietny akt kladenia vencov
- poďakovanie a presun ku pamätníku ÚVN – FN – Pamätník SNP

12:30 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
- zahájenie
- privítanie hostí
- rozkaz prezidenta SR
- slávnostný prejav
- hymna SR
- pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku SNP
- položenie venca k Pamätnej tabuli generála M. Vesela
- presun k Pamätníku Partizánska matka

13:00 Pamätník Partizánska matka
- hymna SR
- báseň
- slávnostný prejav
- pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku Partizánska matka
- hymnická pieseň „Kto za pravdu horí"
- ukončenie pietnej spomienky